600 tu vung toeic file APK Free for PC, smart TV Download
 • App name: 600 tu vung toeic
 • Last Updated: Dec 22, 2017
 • Package name: com.hana.toeicword
 • Version of The App: 3.3
 • App Category: Education
 • Installs: 50,000 - 100,000
 • User Rating: 4.6/5 star (3,779 views)
 • Requires Android: 4.0 and up
 • Developer Firm: BkiT Software | Từ điển - Ngoại ngữ
 • Developer app: 12 app or game
 • Address: Nhà a14 - ngõ 100 - Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • License: Free download
 • Google Play
 • In-app Products: No

Permissions detail: Download 600 tu vung toeic apk

App 600 tu vung toeic 3.3 file requires for APK Free for PC, smart TV Download on GooglePlay

Following permissions on your PC, smart TV in the device. Modify global audio settings. List of accounts in the Accounts Service

Set an alarm for the user. Prevent processor from sleeping or screen from dimming. Open network sockets

Read from external storage for PC. Write to external storage for PC. Access information about networks

Access to the vibrator. Access information about Wi-Fi networks. List of accounts in the Accounts Service on PC, smart TV

600 tu vung toeic Apk Download Free for PC, smart TV

Description for 600 TU VUNG TOEIC Download

TOEIC - 600 từ vựng TOEIC LockScreen ứng dụng hỗ trợ học 600 từ vựng TOEIC tiếng anh miễn phí mọi lúc mọi nơi trên điện thoại smartphone Android - Học 600 tu cho toeic qua màn hình khóa (Lock Screen)- Học 600 tu vung toic qua chế độ nhắc từ- Học 600 tu toeic qua các bài luyện tập- Thêm từ vựng mới- 6000 tu vung tieng anh- 600 essential word for toeicHọc qua màn hình khóa (lock screen)- Thay thế màn hình khóa mặc định của máy bằng màn hình khóa của HANA- Trên màn hình khóa xuất hiện một từ vựng TOEIC và hai đáp án trả lời- Người dùng chọn nghĩa đúng để mở khóa- Hỗ trợ nhớ từ lâu hơn mọi lúc một cách thụ động- Khoa man hinh hoc tieng anhChế độ nhắc từ- Các từ vựng sẽ được hiển thị ngay trên màn hình của điện thoại- Vừa dùng điện thoại vừa học từ vựng một cách thụ động- Hỗ trợ nhớ từ vựng toeic nhanh hơn và nhớ lâu hơnNotify nhắc nhở- Hẹn giờ nhắc nhở từ mới- Cài đặt số lần nhắc nhở, thời gian nhắc nhở- Nhắc nhở theo chủ đềCác bài luyện tập- Nghe lặp: giúp nhớ nhanh các từ vựng mới- Lật từ flashcard : giúp nhớ những từ khó mà chưa nhớ ngay được theo kiểu flash card- Trắc nghiệm ( theo kiểu ai la trieu phu ) : kiểm tra hiểu quả nhớ từ- Luyện nghe: nghe từ vựng chọn đáp án- Luyện nói: Hỗ trợ việc tập phát âm từ- Kiểm tra lại bằng phương pháp "Đuổi hình bắt chữ"Từ điển anh việt- Với mỗi từ mới có hỗ trợ tra từ điển anh việt- Đầy đủ ý nghĩa, ví dụ- Từ đồng nghĩa, trái nghĩa- Phiên âm và hỗ trợ phát âm giọng chuẩnHỗ trợ luyện thi toeic ielts toefl - Từ vựng tiếng anh thông dụng- Từ vựng ielts căn bản- Từ vựng toflt cần thiết- 600 từ vựng luyện thi TOEICMọi ý kiến đóng góp xin gửi về email hoặc comment cho chúng tôi, xin chân thành cảm ơn coc cocChứng chỉ TOEIC ngày càng phổ biến và được nhiềChứng chỉ TOEIC ngày càng phổ biến và được nhiều trường đại học chọn làm chuẩn đầu ra như đại học Bách Khoa, đại học Kinh tế Quốc dân... và được nhiều doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nước ngoài sử dụng làm chuẩn đầu vào. Để đạt được điểm cao trong bài thi TOEIC không khó. Ngoài việc luyện nghe nhiều thì việc ổ sung kiến thức từ vựng là điều vô cùng quan trọng. Nhưng chỉ cần học thuộc khoảng 600 từ vựng TOEIC là các bạn có thể có đủ từ vựng cần thiết để hoàn thành bài thi TOIEC một cách dễ dàng, còn gì đơn giản hơn. việc học càng đơn giản hơn nữa với ứng dụng hỗ trợ học 600 từ vựng toeic LockScreen TOEIC - TOEIC 600 words Lockscreen app supports vocabulary study TOEIC English 600 free anytime, anywhere on your smartphone Android - Learning for toeic 600 initiates through the lock screen (Lock Screen)- Learning vocabulary toic 600 through prompt mode from- Learn 600 initiates through exercises toeic- Add new vocabulary- 6000 English vocabulary- 600 essential word for toeic Learning through the lock screen (lock screen) - Replace the default lock screen lock screen machines by HANA- On the lock screen appears a vocabulary TOEIC and two possible answers- The user chooses the right means to unlock- Supports all times longer remember from passively- Faculty imager hoc tieng anh prompt mode from - The vocabulary will be displayed directly on the screen of the phone- Just use your phone as learning vocabulary passively- Support toeic remember vocabulary faster and remember longer Notify reminder - Ringing in the new Schedule- Set the reminder time, the reminder time- Remind themed The exercises - Listen to repeat: help remember new vocabulary fast- Turn the flashcard: help remember difficult words without even being styled flash memory card- Quiz (one a millionaire style): check out results from memory- Listening: listen to the answer selected vocabulary- Speaking: Support for file pronounce- Check again by means of "Chasing image capture words" he Vietnamese dictionary - With each new word with him support Vietnamese dictionary- Full meaning, eg- Synonyms, antonyms- Phonetics and supports standard voice pronunciations Support ielts toefl TOEIC Exam - Common English Vocabulary- Vocabulary basic ielts- Vocabulary necessary toflt- 600 TOEIC vocabulary Any suggestions or comments please send email to us, sincerely thank coc coc TOEIC increasingly popular and TOEIC nhieChung increasingly popular and many universities are chosen as the standard output as University of Technology, University of National Economics ... and a lot of business is business foreign used as a standard input.To achieve high scores in the TOEIC test is not difficult. In addition to the drive train is heard sung vocabulary knowledge is extremely important. But just memorize 600 vocabulary TOEIC is you can have the vocabulary necessary to complete the exam easily TOIEC, nothing more simple. learning more and more with simple applications that support learning vocabulary toeic 600 Lockscreen

You want to download full version to app 600 tu vung toeic by BkiT Software | Từ điển - Ngoại ngữ for Android or PC, smart TV or Bluestacks the Install please Click here

To see the full description of 600 tu vung toeic by BkiT Software | Từ điển - Ngoại ngữ or whastnew, please Click here

Show more


About this app for APKTRENDING

How to Download 600 tu vung toeic app for PC, smart TV ? Click the red button is app 600 tu vung toeic for Android and PC, smart TV and wait...

All in all rating of apk of 600 tu vung toeic is version 3.3. We file a daily apk file com.hana.toeicword on the GooglePlay in App Store

Downloading the 600 tu vung toeic apk file for Android, PC, smart TV Download on GooglePlay.

App on Apktrending only share the original and free apk for 600 tu vung toeic in Android, PC, smart TV without any modifications

Instructions 600 tu vung toeic app for PC, smart TV: Use the mouse to match pairs of cards to remove them from the board. See in-app, game 600 tu vung toeic help for detailed instructions.

If app 600 tu vung toeic or com.hana.toeicword for Android, phone, PC, PS3/PS4, smart TV apk download infringes your copyright, please contact us, We'll delete it in a short time.

2016 - 2017 © All Rights Reserved.

Contact Us|Terms Of Use|Privacy Policy|DMCA Policy