Pasieka24 file APK Free for PC, smart TV Download
 • App name: Pasieka24
 • Last Updated: Feb 21, 2018
 • Package name: com.Pasieka24
 • Version of The App: 1.4.0
 • App Category: Education
 • Installs: 1,000 - 5,000
 • User Rating: 4.3/5 star (41 views)
 • Requires Android: 4.4 and up
 • Developer Firm: Pasieka24
 • Developer app: 0 app or game
 • Address:
 • License: Free download
 • Google Play
 • In-app Products: No

Permissions detail: Download Pasieka24 apk

App Pasieka24 1.4.0 file requires for APK Free for PC, smart TV Download on GooglePlay

Following permissions on your PC, smart TV in the device. Modify global audio settings. List of accounts in the Accounts Service

Set an alarm for the user. Prevent processor from sleeping or screen from dimming. Open network sockets

Read from external storage for PC. Write to external storage for PC. Access information about networks

Access to the vibrator. Access information about Wi-Fi networks. List of accounts in the Accounts Service on PC, smart TV

Pasieka24 Apk Download Free for PC, smart TV

Description for PASIEKA24 Download

Pasieka24 - aplikacja dla pszczelarzy z pasjąAplikacja umożliwia czytanie fragmentów książek i czasopism Wydawnictwa Pasieka na smartphonie lub tablecie z systemem Android. Aby czytać artykuły bez połączenia z Internetem wystarczy wcześniej wyświetlić artykuły na urządzeniu mobilnym.Aplikacja daje możliwość przeszukiwania obszernej bazy artykułów Pasieki oraz książek.Aby zalogować się do aplikacji Pasieka24 należy użyć loginu dla e-Prenumeratora. Niezalogowani użytkownicy będą mogli przeglądać treść książek i artykuły z czasopisma we fragmentach.Czasopismo Pasieka -Wszystkie numery czasopisma, jakie ukazały się od 2003 rokuBiblioteczka Pszczelarza z pasją -W aplikacji dostępne są wszystkie książki Wydawnictwa Pasieka.Ogłoszenia drobne - Przeglądaj ogłoszenia drobne publikowane na łamach „Pasieki” na swoim smartphonie i dzwoń do ogłoszeniodawców jednym stuknięciem palca.Dla niezalogowanych -Więcej dostępnych materiały wyłącznie dla użytkowników aplikacjiRóżności pszczelarskie -Sprawdź konieczniePasieka24 - application for beekeepers with passionThe application lets you read excerpts of books and magazines Publishing Apiary on the smartphone or tablet Android.To read the articles without an Internet connection is sufficient to earlier articles on the mobile device.The application gives you the ability to search an extensive database of articles and books Apiary.To log in to the application Pasieka24 use the login for e-Subscriber. Not logged in users will be able to view the content of books and articles from the magazine in fragments.Magazine Apiary -All issues of the magazine, which appeared in 2003Library beekeeper with a passion -The applications are available in all book publishing Apiary.Small ads -Browse classified ads published in "Pasieka" on your smartphone and call advertisers with a tap of a finger.For logged -More materials are available only for users of the applicationMiscellaneous beekeeping -Check necessary

You want to download full version to app Pasieka24 by Pasieka24 for Android or PC, smart TV or Bluestacks the Install please Click here

To see the full description of Pasieka24 by Pasieka24 or whastnew, please Click here

Show more


About this app for APKTRENDING

How to Download Pasieka24 app for PC, smart TV ? Click the red button is app Pasieka24 for Android and PC, smart TV and wait...

All in all rating of apk of Pasieka24 is version 1.4.0. We file a daily apk file com.Pasieka24 on the GooglePlay in App Store

Downloading the Pasieka24 apk file for Android, PC, smart TV Download on GooglePlay.

App on Apktrending only share the original and free apk for Pasieka24 in Android, PC, smart TV without any modifications

Instructions Pasieka24 app for PC, smart TV: Use the mouse to match pairs of cards to remove them from the board. See in-app, game Pasieka24 help for detailed instructions.

If app Pasieka24 or com.Pasieka24 for Android, phone, PC, PS3/PS4, smart TV apk download infringes your copyright, please contact us, We'll delete it in a short time.

2016 - 2017 © All Rights Reserved.

Contact Us|Terms Of Use|Privacy Policy|DMCA Policy